Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Kráľovná Alžbeta a móda (od 02.02.2017 do 29.04.2017)
KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
STOROČIA V UMENÍ
PRÍRODA KARPÁT
MIKLUŠOVA VÄZNICA - KOŠICKÉ STOROČIA
RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE - KAZEMATY
DOM REMESIEL

RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19. storočia. Mimochodom návštevníci si v Pamätnom dome môžu prezrieť aj sériu dobových fotografií z výstavby repliky orientálneho domu. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoczi a jeho druhovia svoj exilový život ako zabudnutí exulanti v tureckom mestečku Rodošto, rozložené pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora západne od Carihradu. Expozícia návštevníkom približuje osobu kniežaťa Františka II. Rákocziho /1676-1735/, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Dominantou celého Pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť, ktorej viaceré súčasti údajne vyhotovil a dekoroval vlastnoručne sám Rákoczi. Expozíciu ďalej dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela - rodinné portréty Rákocziovcov a akvarely z Turecka, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákocziho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach. Od roku 2013 je expozícia obohatená o nové a interaktívne prvky.

 

(Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta)

Vstupné expozície Hrnčiarska 7 + výstavy:

- študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov

3,- €

- dospelý návštevník

5,- €

- rodinná vstupenka  (2 dospelí+2 deti)

10,- €

- deti predškolského veku, dôchodcovia nad 70 r.,

držitelia preukazu ZŤP (po preukázaní)

zdarma

In the courtyard of the Executioner´s Bastion a replica of the exile home of Francis II Rákoczi, the "Rodosto", was built and today it commemorates Hungarian nobleman through a collection of artefacts related to his life and death.

 

Admission for the exposition:

- students (6 - 26 y), seniors to 70 y

3,- €

- adults

5,- €

- family ticket  (2 adults+2 children)

10,- €

- pre-school age children, seniors over 70 y,

disabled visitors (with certificate of disability)

free

 

Admission expositions (Hrnčiarska 7) + current exhibitions:

- students (6 -26 y), seniors to 70 y

3,- €

- adults

5,- €

- family ticket  (2 adults+2 children)

10,- €

- pre-school age children, seniors over 70 y,

disabled visitors (with certificate of disability)

free