Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: KNIŽNÁ ZNAČKA - EXLIBRIS. Z Medzinárodnej súťaže pri 37. Kongrese FISAE v Prahe 2018 (od 21.11.2019 do 01.03.2020)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea
Okno do múzea - militárie
KNIŽNÁ ZNAČKA - EXLIBRIS. Z Medzinárodnej súťaže pri 37. Kongrese FISAE v Prahe 2018
Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v SNM
Grafika impresionistov
Karol Plicka: Obraz a pieseň
Na ceste k slobode
Poklad z Trhovišťa
30 rokov z tvorby maďarských výtvarníkov na Slovensku
...spojiť nebo a zem... (od 14.12.2016 do 26.03.2017)

Komentovaná prehliadka výstavy s Prof. Ing. arch. Petrom Pásztorom, PhD. 31.januára 2017 o 16:00

Výstava Imre Makovcza je od jeho smrti v r. 2011 najrozsiahlejšou prezentáciou jeho umenia, napriek tomu je však iba zlomkom jeho bohatého dedičstva. Prostredníctvom fotografií, kresieb a dokumentov sa môžeme oboznámiť s najdôležitejšími zastávkami života architekta, nositeľa Kossuthovej ceny. Tri makety predstavujú maďarský pavilón na svetovej výstave v Seville, katolícky kostol v Paksi a lesný kultúrny dom vo Visegráde. Popritom budú vystavené fragmenty veže zatiaľ nerealizovaného kostola sv. Michala – archanjela vo Felsőkrisztinavárosi v Budapešti. Výstava prostredníctvom fotografií, skíc i osobných pracovných pomôcok námprezentuje realizované a vyprojektované stavby architekta Imre Makovcza. K pochopeniu vystavených exponátov prispieva aj sprievodné premietaniediapozitívov o projektovaní kostola sv. Michala – archanjela, ako aj osemminútová animácia, ktorá poskytuje záujemcom mimoriadny zážitok.Makovecz povýšil na taký stupeň dokonalosti svoje kresliarske umenie, že každá jeho skica je osobitným výtvarným dielom – takto charakterizuje kresby Imre Makovcza kurátor výstavy Lőrinc Csernyus, člen - korešpondent Maďarskej akadémie umení. Podľa Csernyusa jeho schopnosti kreslenia, citu pre proporcie a priestorovéhovidenia sú medzi architektami ojedinelé. Vždy ho zaujímala symbióza krajiny, rastlinstva a budov, ktorá svedčí o prítomnosti vyšších tvorivých síl ako je tvorivosť človeka. Vo svojich kresbách stvárňuje architektúru minulosti i budúcnosti. V čase a v priestore sa pohybuje dopredu i dozadu, vo svete toho, „čo sa stať mohlo”.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2

vernisáž: 14. decembra 2016 o 17:00

trvanie výstavy: 14.12.2016 - 26.3.2017

vstupné: dospelí - 1€

deti, študenti, dôchodcovia - 0,50€