Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Poklad z Trhovišťa (od 17.09.2019 do 19.01.2020)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Okno do múzea - militárie
Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v SNM
Grafika impresionistov
Karol Plicka: Obraz a pieseň
Poklad z Trhovišťa
Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša
Majstri grafických dielní
More Poľska!
450 rokov. Od Lublinskej únie k Európskej únii
Chvíle rozjímania. Gotická a baroková plastika - poklady z Východoslovenského múzea v Košiciach (od 06.06.2019 do 27.07.2019)

CHVÍLE ROZJÍMANIA

Gotická a baroková plastika - poklady z Východoslovenského múzea v Košiciach v Múzeu Otta Hermanna - Galéria v Miškovci

6. júna - 27. júla 2019

Výstava predstaví unikátne zbierkové predmety – reprezentatívny bohatý výber gotických a barokových plastík zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Tento exkluzívny výber kladie dôraz najmä na vyobrazenia čarovnej krásy Madony a svätých predstavujúci kresťanský životný ideál. Väčšina z nich pochádza zo Spiša, Šariša a Abova od 15. storočia. Podobné výstavy pripravilo a predstavilo múzeum aj v minulosti - vo Francúzsku v Toulouse a Caen, ale aj v Maďarsku v Sárospataku a Szegede. V tejto koncepcii sú tieto zbierky po prvýkrát vystavené v zahraničí pri príležitosti 120. výročia založenia múzea v Miškovci.