Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: 450 rokov. Od Lublinskej únie k Európskej únii (od 12.09.2019 do 10.11.2019)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Grafika impresionistov
Poklad z Trhovišťa
Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša
More Poľska!
450 rokov. Od Lublinskej únie k Európskej únii
Majstri grafických dielní
Historické fajky v Rzeszowie
Doba ľadová
Curriculum lateris orientalis (od 06.03.2014 do 15.06.2014)

Výstavu "Príbeh východnej tehly" ešte môžete navštíviť do nedele 15. júna 2014. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

"CURRICULUM LATERIS ORIENTALIS"

Dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky na východnom Slovensku s dôrazom na mesto Košice

Dom remesiel, Hrnčiarska 11, Košice

Vstupné: 1 € (predaj vstupeniek v lektorni na Hrnčiarskej 7)

Vernisáž: 6.3.2014 o 16.00

Výstava poukazuje na význam tehál a ostatnej stavebnej keramiky v architektúre na východnom Slovensku. Výber pamiatok ilustruje dejiny tehliarstva, ktorého počiatky siahajú v našom regióne až do 3. – 4. storočia, do doby rímskej. Skutočnú autonómnu tehliarsku výrobu s kontinuitou až do súčasnosti registrujeme od doby románskej (12. storočie). Najväčší rozmach tehliarskej výroby zaznamenávame od obdobia gotiky v súvislosti s rozvojom miest a výstavbou hradov. Škála tehliarskych výrobkov sa rozrástla a na výstave bude možné vzhliadnuť rozličné druhy strešnej krytiny, podlahových dlaždíc, tehlových tvaroviek a architektonických článkov, vrátane z hľadiska celého stredoeurópskeho priestoru výnimočných a luxusných výrobkov ako sú zdobené dlaždice, glazovaná strešná krytina a keramické potrubia. V novoveku zaznamenávame hustejšiu sieť tehelní, ktoré zakladali tak mestá ako aj svetskí a cirkevní zemepáni. Výroba začala byť masová. Za viac ako 400 rokov novovekej tehliarskej výroby bolo v Uhorsku vyprodukovaných mnoho miliónov tehál a ani územie dnešného východného Slovenska v tomto smere nezaostávalo. Na výstave bude prezentovaná kolekcia niekoľkých desiatok značkovaných tehál z hornouhorských žúp zo 16. až 20. storočia. Osobitný priestor je preto venovaný dejinám jakabovej tehelne v Košiciach. Výstava si tiež všíma aj ďalšie tehelne regionálneho významu (Prešov, Bardejov, Spiš, Zemplín). Pozornosť autorov vo vzťahu k dejinám výroby tehál uzatvára obdobie znárodnenia. Okrem samotných tehliarskych výrobkov výstava poskytne exkurz do pracovného procesu ich výroby za využitia ukážky pracovných nástrojov a pomôcok (motyky, krompáče, vedrá, formy) a rôznorodej obrazovej dokumentácie.