Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Grafika impresionistov (od 26.09.2019 do 29.03.2020)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea
Z chrámov Pána..
Okno do múzea - militárie
Grafika impresionistov
Poklad z Trhovišťa
Tajomstvo medovníkového srdca v Mestskom múzeu vo Fiľakove
Obrazy Amnestie
KNIŽNÁ ZNAČKA - EXLIBRIS. Z Medzinárodnej súťaže pri 37. Kongrese FISAE v Prahe 2018
Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v SNM
Karol Plicka: Obraz a pieseň
Oživené iluminácie
KNIŽNÁ ZNAČKA - EXLIBRIS. Z Medzinárodnej súťaže pri 37. Kongrese FISAE v Prahe 2018 (od 21.11.2019 do 01.03.2020)

KNIŽNÁ ZNAČKA

EXLIBRIS z Medzinárodnej súťaže pri 37.kongrese FISAE v Prahe 2018

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Spolek sběratelů a přátel exlibris – Praha pozývajú na výstavu knižných značiek - EXLIBRIS z Medzinárodnej súťaže pri 37.kongrese FISAE v Prahe 2018.

Exlibris (knižná značka) je malý lístok, ktorý sa vlepuje do knihy a jeho účelom je označiť vlastníka knihy.

Cieľom výstavy je oboznámiť verejnosť s rozmanitosťou súčasnej svetovej tvorby fenoménu exlibris – grafických lístkov patriacich do tzv. užitej grafiky.

Výstava predstavuje výber z celosvetovej súťaže tvorcov exlibris ktorej sa zúčastnilo 694 umelcov zo 49-tich štátov. Porota vyberala z 1591 exlibris. Po niekoľkých kolách rozhodovania bolo na výstavu nominovaných 232 autorov a výstavný súbor je zložený z 382 kusov exlibris.

Hlavnú cenu GRAND PRIX získal Katsunori Hamanishi z Japonska.

Cenou SSPE boli ocenený Vladimir Zuev z Ruska, Liu Shuohai z Číny, Alexej Bobrusov z Ruska a Konstantin Kalynoych z Ukrajiny.

ČESTNÉ UZNANIE získali Milan Bauer /Česko), Martin R. Baeyens /Belgicko, Daniela Benešová /Česko, Natalija Cernecova /Lotyšsko, Dušan Kállay /Slovensko, Alexander Lytkin /Rusko), Hristo Naidenov /Bulharsko, Yuriy Nozdrin /Rusko), Anna Tikhonova – Yordanova /Bielorusko-Bulharsko a Dong Xiaozhuang /Čína.

 

Pre usporiadanie kongresu v Prahe bola nápomocná aj skutočnosť, že Spolek sběratelů a přátel exlibris oslavoval v roku 2018 100. rokov nepretržitej činnosti a je najstarším spolkom v Česku. Spolok bol založený v Prahe bezprostrene po vzniku Československej republiky. Poďakovanie za sprostredkovanie výstavy patrí predsedovi Spolku sběratelů a přátel exlibris doc. PhDr. Felixovi Černochovi CSc. a podpredsedovi spolku Miroslavovi Petříkovi.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Historická účelová budova

Námestie Maratónu mieru 2

Vernisáž výstavy: 21. novembra 2019 o 16:00

Trvanie výstavy: 21.11.2019 – 01.03.2020

Vstupné: dospelí - 2€; zľavnené - 1€

 

*( F.I.S.A.E. - Fédération Internationale des Sociétés d´Amateurs d´Ex-Libris - Medzinárodná federácia spoločností priateľov exlibris ).