Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša (od 08.05.2019 do 24.11.2019)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Okno do múzea - militárie
KNIŽNÁ ZNAČKA - EXLIBRIS. Z Medzinárodnej súťaže pri 37. Kongrese FISAE v Prahe 2018
Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v SNM
Grafika impresionistov
Karol Plicka: Obraz a pieseň
Na ceste k slobode
Poklad z Trhovišťa
30 rokov z tvorby maďarských výtvarníkov na Slovensku
Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša
Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša (od 08.05.2019 do 24.11.2019)

NEĽAHKÉ REMESLO POD PATRONÁTOM SV. LUKÁŠA

Mäsiarstvo v minulosti patrilo k základným potravinárskym remeslám. Zároveň patrilo k najstarším a najrozšírenejším remeslám. Mäsiarov nachádzame takmer v každom meste. Dopyt po mäsiarskych výrobkoch spôsobil, že patrili všade medzi najbohatších remeselníkov. Aj preto bývali mäsiari vo väčšine prípadov váženými mešťanmi, členmi mestských rád, či mestskými prísažnými. Mäsiari vykonávali porážku a výsek jatočného dobytka, ktorý neraz aj sami chovali. Vzhľadom na ich početnosť a zámožnosť bývali jednými z prvých remeselníkov, ktorý si nadobudli cechové štatúty. V Košiciach ich mali už od roku 1452. Ich patrónom bol svätý Lukáš.

Cieľom výstavy s názvom Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša je priblížiť návštevníkom život v cechoch v období existencie cechov t. j. od stredoveku do novoveku. Život remeselníkov v organizovanej hierarchickej spoločnosti majstra, tovariša a učňa. Predstaviť ich každodennú prácu, práva, povinnosti a starosti. Výstava bude prezentovať mäsiarske cechy, dvoj a trojrozmerné artefakty viažuce sa k práci mäsiarov a unikátne písomnosti mäsiarskych cechov ako artikuly, výučné listy vandrovné knižky, knihy majstrov, účtovné knihy cechov, fotografie, tlačoviny týkajúce sa košických i mimo košických cechov zo zbierkových fondoch VSM a samotný neľahký ale aj radostný život remeselníkov v mäsiarskych cechoch. Výstavu dopĺňajú zaujímave 3D modely a rekvizity.

Súčasťou výstavy je aj plnofarebná prezentačná dvojjazyčná (slovensko-anglická) publikácia s názvom: Neľahké remeslo pod patronátom svätého Lukáša, ktorá predstaví výber najzaujímavejších zbierok, ktoré sú bližšie charakterizované a doplnené obrazovou prílohou.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Dom remesiel

Hrnčiarska 9/A

vernisáž výstavy: 8. máj 2019 o 10:00

trvanie výstavy: 8.5. - 24.11. 2019

vstupné: 1€