Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Stopy v pamäti (od 23.10.2018 do 27.01.2019)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska
Farebná krása prírody
Stredoveké ľadnice v Košiciach
Človek fotografický. Objektívom v čase
Minerály pod lupou v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote
Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče
Stopy v pamäti
Od ihly po šijací stroj v Baníckom múzeu v Rožňave (od 03.05.2018 do 20.07.2018)

Od ihly po šijací stroj

Výstava približuje dejiny krajčírskych cechov a obchodníkov s textilom v Košiciach v období od 16. storočia do začiatku 20. storočia prostredníctvom rukopisov, dobovej tlače, fotografií a trojrozmerného materiálu zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Výstava v Rožňave bude obohatená o kolekciu gombíkov zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave.Slávnostná vernisáž sa uskutoční 3. mája 2018 o 16:30 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave a výstava potrvá do 20. júla 2018.

Autorkou výstavy je PhDr. PaedDr. Uršula Amrušová, PhD.