Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska (od 25.10.2018 do 25.08.2019)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Neľahké remeslo pod patronátom sv. Lukáša
Svet na niti. 60 rokov Bábkového divadla v Košiciach
Doba ľadová
Sklíčka dotykov... s dobou nedávno minulou
Okrídlení pútnici v Múzeu Spiša
Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska
Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia v roku 1919
Chvíle rozjímania. Gotická a baroková plastika - poklady z Východoslovenského múzea v Košiciach
Stopy v pamäti (od 23.10.2018 do 27.01.2019)

STOPY V PAMÄTI

/ Nedožité narodeniny / fiktívny pomník k 100. výročiu Československa /

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na výstavu Stopy v pamäti – Nedožité narodeniny. Výstava je špecifickou formou gratulácie k 100. výročiu vzniku ČSR. Autori spolku C+S si v nej prostredníctvom objektov, inštalácií, malieb, textov a fotografií pripomínajú niektoré okamihy v existencii ČSR.

Spolok C+S patrí k najdlhšie pôsobiacim umeleckým spolkom na Slovensku. Traduje sa, že vznik jeho loga začiatkom leta 1990 súvisí s problémom tzv. „ pomlčkovej vojny “. V prostredí vtedajších nekonečných úvah o pomenovaní ČS federácie to členovia spolku vyriešili radikálne znamienkom +. Náznaky pre vznik spolku tu však boli už skôr. Vyplynuli z dobrých osobných kontaktov a umeleckej komunikácie s českým výtvarným undergroundom (PrešpArty;1988; cyklus Laboratória 1992;1993). Boli to predovšetkým zhodné radikálne umelecké postoje zakladajúcich členov spolku, ktorí takto deklarovali svoj záujem o aktuálne dianie vo svetovom výtvarnom umení. Nechýbala im odvaha, provokácia a túžba predstaviť verejnosti vo východoslovenskom regióne dovtedy nepoznané umenie. Spolok sa stal voľným otvoreným priestorom pre slovenských aj českých autorov. Odvtedy sa v ňom vystriedalo mnoho členov, ktorí tu našli zázemie na prezentáciu svojich diel a zanechali svoju stopu. Hlavným mementom a filozofiou ich tvorby bolo a je udržiavať si kvalitu a aktuálnosť.

Po 28-ročnom pôsobení spolku C+S máme príležitosť stretnúť sa dnes s tvorbou už vyzretých umelcov generačného stredu. Sledujeme ich osobný posun, flexibilnú tvorivosť, ktorá sa prejavuje v neustálom hľadaní, experimente a objavovaní. Mnohí dosiahli samostatné úspechy na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne. Aj po toľkých rokoch, vďaka pravidelným stretnutiam, diskusii a konfrontácii s publikom na spoločných výstavách, môžeme stále hovoriť o vzájomnej súdržnosti a rešpekte členov C+S napriek ich  rôznym  výtvarným  názorom, či smerovaniam. V súčasnosti má spolok 13 stálych členov z 3 krajín (SK, ČR, PL).

Aktuálna výstava STOPY V PAMÄTI k 100-ročnici vzniku ČSR je zo strany členov spolku C+S právom považovaná za prejav akejsi „ rodinnej oslavy “. So spomínaným výročím ich spája nielen logo spolku, ale aj časť spoločne prežitého života. Stali sa pamätníkmi, stavajú pomník. Vystavujúci autori H. Bistika, V. Broniševský, G. Fleischmanová /ČR/, O. Jurín,

A. Lipkovičová, P. Lipkovič, F. Turcsányi, E. Vološčuková, J. Zelená ponúkajú svoje interpretácie dobových situácií, podané aktuálnym výtvarným jazykom, formou objektov, inštalácií, maľby, svetelného umenia, či sound-artu. Výstava nechce byť v žiadnom prípade súborom nostalgických spomienok. Naopak, predstavuje svieže individuálne reakcie na prežité situácie.

Umenie je vždy odhaľujúce. Je to spôsob, ako meniť nazeranie na svet, ponúkať iné, objavné pohľady a hľadať spôsob, ako ich význam znovu definovať. Tieto pohľady prinášajú naspäť do hry viaceré situácie, ktoré by mali ostať ako pevné STOPY v našej kolektívnej pamäti.

 

PhDr. Edita Vološčuková, PhD., kurátorka výstavy

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Galéria pri komíne

Námestie Maratónu mieru 2

Vernisáž výstavy: 23. októbra 2018 o 17:00

Trvanie výstavy: 23.10.2018 - 27.1.2019

Vstupné: dospelí - 1€; deti, študenti, dôchodcovia - 0,50€