Historická účelová budova

17.7.2024 – 16.11.2024

Viera v Boha a náboženstvo boli v minulosti jedným z hnacích motorov rozvoja architektúry a umenia. Rímskokatolícka cirkev mala veľký celospoločenský vplyv a bola významným mecénom pre mnohých umelcov a remeselníkov. Výstava vzdáva hold predstavivosti a zručnosti našich predkov prostredníctvom širokého spektra predmetov zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea a je koncipovaná do troch tematických okruhov: Umenie a architektúra; Liturgia a obrady; Osobný kult a prejavy zbožnosti. Prezentuje exponáty od čias Tridentského koncilu po Druhý vatikánsky koncil. Mapuje tak obdobie od konca renesancie do polovice 20. storočia a poukazuje na meniace sa estetické normy a vkus umelcov. Návštevníci tak vzhliadnu pestrú paletu výtvorov, predovšetkým umelecké diela, zlatnícke práce, historické fotografie, fajansu, etnografické zbierky a mnohé ďalšie. Môžu sa tešiť na emailové medailóny nášho najznámejšieho zlatníckeho majstra Jána Silašiho, ktorého dielo je národnou kultúrnou pamiatkou, kópiu Raffaellovej Madonny del Alba (originál sa nachádza v Národnej galérii v New Yorku) či Madonnu della Scala od florentského umelca Andreu Sarta (originál je vystavený v múzeu Prado v Madride).

Duchovnú záštitu nad výstavou prevzal Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.