APOKALYPSA – medzinárodná fotografická súťaž pre deti a dospelých, pre amatérskych a profesionálnych fotografov.

Téma: Znečistenie životného prostredia a jeho vplyv na človeka a jeho životné prostredie. 

Kategórie: I. dieťa, II. dospelý amatér, III. dospelý profesionál

Termín: prihlásiť sa môžete do 15. januára 2023, vyhlásenie súťaže bude 22. januára 2023

Podmienky: najviac 5 digitálnych alebo digitalizovaných fotografií (farebné alebo čiernobiele)

Viac informácií o súťaži a prihlasovací formulár nájdete tu: http://www.mizerak.org/slovenskyacute.html