Výstava: Karol Plicka

1 apríla, 2022|0 Comments

Štátna filharmónia Košice 13.4. - 25.4.2022 S Košicami a Východoslovenským múzeom je v medzivojnovom období spojená aj tvorba známeho etnografa, fotografa, filmára, spisovateľa a muzikanta Karola Plicku (1894 –

Čo dal čas

1 apríla, 2022|0 Comments

Galéria bašta 12.4. - 2.6.2022 Výstava košického výtvarníka Štefana Pástora pri príležitosti jeho životného jubilea (80 rokov). Autor sa snaží výstavou priblížiť verejnosti svoju tvorbu

Duša Transylvánie

1 februára, 2022|0 Comments

Historická účelová budova 10.1.2022 - 24.4.2022 Duša Transylvánie Výstava Duša Transylvánie predstavuje umelcovu rodnú krajinu a ľudí, ktorí žijú v súlade s prírodou dodržiavaním tradícií a ktorí sa so