Historická účelová budova

30.3. – 28.5.2023

Autorská výstava Radovana Ladomerského.

Viac o autorovi a jeho tvorbe: https://artworkradovan.sk/about-me/#vystava-vernisaz

foto: D. Hanko