Vážení bádatelia,

žiadosť o bádanie je potrebné poslať emailom na sekretariát múzea: info@vsmuzeum.sk

Bádateľský poriadok (platný od 15.3.2017): Bádateľský poriadok VSM k 15.3.2017 (1)

Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb: Cenník manipulačných poplatkov a poskytovaných služieb vo VSM (1)

Zbierkové fondy Východoslovenského múzea v Košiciach:

odbor zbierkový fond kurátor
Prírodovedný odbor botanika

Mgr. Ivana Beregszasziová

RNDr. Eva Sitášová

geológia Bc. Stanislav Levendovský
petrografia Mgr. Peter Ledvák, PhD.
paleontológia Mgr. Peter Ledvák, PhD.
zoológia – stavovce

RNDr. Miroslav Dravecký

RNDr. Peter Krišovský

zoológia – entomológia RNDr. Peter Krišovský
Historický odbor cechy a remeslá Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
militárie Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
trojrozmerný materiál Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
Medzinárodný maratón mieru Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.
knižný fond zbierkového charakteru PhDr. Robert Pollák
archeológia

PhDr. Dárius Gašaj

Mgr. Ján Rákoš

košická keramika Mgr. Ján Rákoš
numizmatika Mgr. Patrik Fečo
historická tlač PhDr. Richard Papáč
rukopisy a písomnosti PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
cechový archív PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
farmácia PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
Umelecko-historický odbor výtvarné umenie Mgr. Ivan Havlice
grafika Mgr. Ivan Havlice
zlatníctvo Mgr. Ivan Havlice
národopis

PhDr. Klaudia Bugánová

Mgr. Ľudmila Mitrová

fajky PhDr. Klaudia Bugánová
historická fotografia Mgr. Dušan Béreš
odev, textil a odevné doplnky Centrálna evidencia
hudobné nástroje Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
keramika, sklo, porcelán Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
historický nábytok Mgr. Katalin Harsányiová-Szcsuka
kovolejárstvo Centrálna evidencia