Historická účelová budova

28.10.2021 – 31.1.2022

Casanova a jeho mýtus očami umelcov

Výstava Casanova a jeho mýtus očami umelcov ponúka možnosť obdivovať ako v rôznych érach 20. storočia, rôzni veľkí umelci vizuálneho umenia – Salvador Dalí, Kees Van Dongen, Rockwell Kent, Paul-Émile Bécat a Federico Fellini, videli mnohostranný mýtus o Casanovovi. Doslovná vizualizácia jeho obrazu nebola pre nich ani umeleckým, ani kultúrnym záujmom. Ale ako vnímali tento mýtus, ako bol chápaný a lámaný v ich umeleckej vízii a stelesnený ich špecifickým obrazovým jazykom v dielach, ktoré vytvorili, nám pomáha porozumieť podstate tohto mýtu a tiež nám hovorí niečo nové a relevantné o nás.

Primárnym zdrojom bol mýtus o Casanovovi, ale zároveň ich obrázky vedú k metafyzickej perspektíve, ktorá je súčasťou celého ľudstva a ľudskej kultúry a nezávisí na čase. Mýtus o Casanovovi, rovnako ako iné, poskytuje príležitosti na široký výklad a zároveň sebapoznanie a spáchanie filozofického aktu, čím nám prináša hlbšie porozumenie sebe samému a svetu, v ktorom existujeme.

Výstava je rozdelená do piatich tematických okruhov:

  • Salvado Dalí – Portfolio „Casanova“
  • Kees Van Dongen – Portfolio „Casanova – prvá láska“
  • Rockwell Kent – Portfolio – „Frontispisy pamätí Giacoma Casanovu“
  • Paul-Émile Bécat – Portfolio – „Casanova – moje lásky v Benátkach“
  • Federico Fellini – „Casanova“

Výstava je prístupná od 16 rokov.

vstupné bez zvukového sprievodcu vstupné so zvukovým sprievodcom
dospelí – 5€ dospelí – 6€
študenti (do 26 rokov), seniori – 4€ študenti (do 26 rokov), seniori – 5€
skupina (od 10 študentov/seniorov) – 2€ skupina (od 10 študentov/seniorov) – 3€