Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období 1918-1938

Publikácia vyšla ku výstave Človek fotografický. Košickí fotografi v medzivojnovom období, ktorá bola realizovaná v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach (11.10.2018-24.2.2019). Prezentovala činnosť profesionálnych fotografov v Košiciach v rokoch 1918 – 1938, ich tvorbu, techniku, Klub čs. fotografov amatérov a úlohu Východoslovenského múzea pri rozvoji fotoamatérstva. Návštevníci navštívili dobový ateliér, videli rôzne druhy fotografických prístrojov a pomôcok, či vybavenie tmavej komory. Medzivojnové Košice, ateliérové portréty, politické a spoločenské udalosti predstavili zväčšené reprodukcie originálnych pozitívov, pohľadníc a historickej tlače.