DEŇ S ARCHEOLÓGIOU

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (od roku 2011 sa oslavuje v druhú októbrovú sobotu) sme pripravili podujatie plné archeológie:

Tešiť sa môžete na:

  • zážitkový vzdelávací program – Z ARCHEOLOGICKÉHO KUFRÍKA
  • komentované prehliadky výstav Germáni z Rankoviec a Na skle vystavené
  • ukážky archeologických nálezov
  • ukážky práce archeológa
  • prednášku o archeologických zbierkach múzea

9:00 – 15:00 – program vhodný pre školákov, stacionáre, seniorov – svoj záujem ohláste VOPRED našej múzejnej pedagogičke Katke – katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk, 0917965016

17:00 – prednáška: PRÍBEHY STARÝCH ZBIEROK, Počiatky budovania archeologického zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach, autor prednášky: PhDr. Dárius Gašaj, vstup VOĽNÝ