Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Ciele DEKD:

  • zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy
  • vytvorenie prostredia, v ktorom sa stimuluje ocenenie bohatej mozaiky európskych kultúr
  • boj proti rasizmu a xenofóbii a podpora väčšej tolerancie v Európe i mimo nej
  • informovanie verejnosti a politických orgánov o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva pred novými hrozbami
  • vyzvanie Európy, aby reagovala na sociálne, politické a hospodárske výzvy, ktorým čelí

Témou DEKD v roku 2021 je Dedičstvo pre všetkých.

Viac informácií nájdete: www.dekd.sk

11.9. 2021


9:00, 12:00, 15:00

Sprístupnenie depozitára výtvarného umenia ukážky vzácnych tlačí, grafických diel

16.9. 2021


16:00

Identita košického presbytéria.

V organizácii biskupstva od vzniku po súčasnosť a príslušnosti diecéznych formácií košických kňazov na území Rakúsko-Uhorska, Slovenska a Maďarska

prednáška Prof.PhDr.ThDr. Petra Zubka, PhD.

17.9. 2021


ZRUŠENÉ

Naozaj na okraji záujmu? komentovaná prehliadka výstavy Na okraji záujmu s kurátorom PhDr. Danielom Hupkom, PhD. (Múzeum mesta Bratislavy)

22.9. 2021


16:00

Svet pod morom komentovaná prehliadka výstavy Poklady podmorského života s kurátorom

25.9. 2021

9:00 – 17:00


26.9. 2021

14:00 – 18:00

Voľný vstup do kostolíka z Kožuchoviec “otvorené dvere” do dreveného kostolíka v areáli Historickej účelovej budovy

28.9. 2021


16:00

Oltáre našich kostolov komentovaná prehliadka časti expozície Storočia v umení

30.9. 2021


16:00

Zlato naše najligotavejšie komentovaná prehliadka expozície Košický zlatý poklad s prekvapením

Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných nariadení súvisiacich s Covid-19 podľa pravidiel Covid automatu.

V prípade konania podujatí (aj v rámci DEKD 2021) bude režim aktualizovaný podľa stupňa rizika daného podujatia (uverejnené priamo v kalendári pri danej udalosti a na sociálnych sieťach).

Za pochopenie ďakujeme.