DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2023

September je mesiacom, keď sa aj naše múzeum zapája do osláv Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Témou roka 2023 je – DEDIČSTVO ŽI! Dedičstvo živé, žité, žijúce.

Viac informácií o celkovom podujatí, otváracom ceremoniáli i programe našich partnerov čítajte na stránke DEKD: https://www.dekd.sk/

program VSM: