Mesiac september patrí už každoročne Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

Témou ročníka 2022 je “Udržateľnosť v pamiatkach”. DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

My sme si pre vás pripravili tri zaujímavé podujatia – dve komentované prehliadky (aj pre tých najmenších) a obľúbený voľný vstup do Kožuchovského kostolíka:

  • 6.9. 2022 o 16:00, Historická účelová budova – Darovali nám… komentovaná prehliadka výstavy Dary a darcovia s kurátorkou U. Ambrušovou-Tajkov
  • 13.9. 2022 9:00 – 13:00, Historická účelová budova – Včera myšlienka, dnes múzeum – vzdelávací program k výstave Dary a darcovia pre vopred objednané skupiny, vhodné pre deti MŠ, žiakov ZŠ aj študentov SŠ; skupiny hlásiť do 9.9. 2022 (katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk, 0917965016)
  • 24.-25.9.2022 (počas otváracích hodín), areál Historickej účelovej budovy – Voľný vstup do dreveného kostolíka z Kožuchoviec; v nedeľu bude súčasťou voľného vstupu špeciálny program pre rodiny s deťmi, na ktorom spoločne odhalíme všetky tajomstvá našej najväčšej zbierky

Viac info o DEKD nájdete tu: https://www.dekd.sk/