Drotári pastelom – výstava diel z výtvarného kurzu Inšpirácia vo farbách