Dvojkrídlová skriňa s maľovaným alegorickým výjavom Viery a Nádeje

1620, Uhorsko (východné Slovensko)  

Dvojkrídlová skriňa s maľovanými výjavmi náboženských symbolov Viery, Nádeje a Lásky. Skriňa je zhotovená z mäkkého dreva a je bohato vyrezávaná a zaujme na prvý pohľad. Nachádza sa na nej mnoho ornamentov. Na ľavom krídle dvier je vyobrazená alegorická postava, ktorá znázorňuje Vieru, táto postava drží v ruke kríž. Na pravej strane je vyobrazená alegorická postava reprezentujúca Nádej, pri ktorej je vyobrazený symbol nádeje a tým je kotva. Láska nie je zobrazená formou obrazu, ale v hornej časti skrine v strede je srdce, ktoré symbolizuje poslednú teologickú cnosť, ktorou je láska. Na okrajoch a v strede skrine dolu stĺpy podopierajú sochy zvierat. V srdci je uvedený rok výroby skrine a to konkrétne rok 1620.