Entoma – zabezpečenie ochrany entomologických zbierok

Ochrana zbierkových predmetov je dôležitý proces, ktorého cieľom je spomalenie procesov degradácie zbierkových predmetov a zachovanie vedeckej a historickej hodnoty prírodovedných zbierok. V roku 2020 podporil Fond na podporu umenia (FPU) projekt Entoma –  zabezpečenie ochrany entomologických zbierok. Z projektu bolo zakúpených 120 entomologických krabíc rôznych rozmerov a entomologické pomôcky (špendlíky, pinzety, popisné štítky) a chemické roztoky na ochranu zbierok). V rámci projektu sa nám podarilo preložiť 14 330 exemplárov vzácnych  druhov hmyzu (chrobáky, motýle) do nových entomologických krabíc, ktoré zabezpečia dlhodobú ochranu exemplárov pred poškodením. Každá zbierka bola chemická ošetrená pred možnými parazitmi.

Nové uloženie entomologických zbierok zabezpečí nie len ochranu zbierkových predmetov, ale aj lepšie uloženie v priestoroch depozitu a možnosť entomologické zbierky vystavovať v rámci výstav Východoslovenského múzea.

Autor projektu: RNDr. Peter Krišovský

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.