Tento rok budeme opäť súčasťou Festivalu múzeí na Slovensku. Tento rok sa uskutoční na pôde Považského múzea.

V nedeľu 27. 6. 2021 v areáli Budatínskeho parku bude pre verejnosť prezentácia múzeí. V pondelok 28. 6. 2021 v Sobášnom paláci v Bytči sa uskutoční seminár a zároveň aj stretnutie riaditeľov členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku.