Indigová nedeľa

Identita košického presbytéria

Svet pod morom

Voľný vstup do kostolíka z Kožuchoviec

Medzinárodný deň múzeí a galérií 

Kožuchovský kostolík a ikony

Letný program s modrotlačou

Tajomstvo modrotlače

Knižná značka

Architektúra gotiky

Z archeologického kufríka

Svetový deň hemofílie

O baletkách, knihe a ceruze

Obrázky z prvorepublikových Košíc

Impresionisti. Od výsmechu k sláve II.

Valentínska prechádzka s impresionistami