Historická účelová budova

7.10.2021 – 7.12.2021

Helmut Bistika – Herzlicht

Umelec Helmut Bistika pripravil pre Východoslovenské múzeum v Košiciach kolekciu obrazov a sôch, ktoré vznikli v treťom tisícročí. Očakávania tejto doby sa žiaľ ešte nepremietli do výraznej pozitívnej podoby našej spoločnosti.

Obsažným a mnohohlasným výberom jeho tvorby, ktorým sa predstavuje v tejto pandemickej dobe, si nechce robiť nárok byť za každú cenu „in“, ale predovšetkým upriamiť pozornosť na zakrvavené srdce súčasného človeka.

V tomto zmysle sa autor prezentuje ako umelec s darom vidieť srdcom. Pozorným vnímaním jeho diel pochopíme, akoby chceli z nášho srdca sňať /odstrániť/ veľkú bolesť, ktorú sme si ale dlhodobým ľahostajným a sebeckým konaním spôsobili sami. Výber obrazov a ich kompozičné zoradenie v tomto celku pôsobia sťa surreálne súbory a tak odzrkadľujú dnešnú skutočnosť, plnú kolektívnej nezmyselnosti a schizofrénie. Ideálne to prezentujú dve ženské torzá. V kontraste s ideálnou krásou ich tiel dominuje „dieťa jej srdca“ v ochrannom rodinnom hniezde – na jednej strane,  s tŕňovou korunou ako symbolom súčasnej „emancipovanej“ ženy – na strane druhej. Autor sa dokáže kriticky pozerať aj na vlastnú generáciu a jej nezmyselné konanie.  Kompozícia dvoch sediacich figúr s detským kočíkom plným plastových fliaš je adekvátnym symbolom, odkazom a nechceným dedičstvom pre ďalšiu generáciu.

Srdce našej matky Zeme krváca – je mementom pre našu civilizáciu a mottom výstavy Helmuta Bistiku.

Kurátor výstavy Viktor Jasaň