Historica Carpatica

Historica Carpatica je spoločenskovedný zborník, ktorý vydáva Východoslovenské múzeum v Košiciach raz ročne.