Východoslovenské múzeum v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: personalista – mzdár.

Všetky dôležité informácie a podmienky čítajte tu: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/oznamy-volnych-miestach/oznamy-z-roku-2024/kultura/personalista-mzdar.html

alebo ich nájdete tu: Personalista – mzdár_web