Hostinec U zlatej hviezdy

Vzácna fotografia košického hostinca U zlatej hviezdy z čias, keď v priestoroch jeho prvého poschodia malo svoje sídlo i výstavné priestory Hornouhorské múzeum (Felsőmagyarországi múzeum, FM) – priamy predchodca Východoslovenského múzea. Svoju prvú stálu expozíciu otvorilo FM 25. júna 1876.

Táto budova je však pre dejiny Košíc významná aj z iného dôvodu. V hostinci U zlatej hviezdy boli ubytované viaceré významné osobnosti, ktoré navštívili naše mesto. Dve noci tu prespal aj budúci rakúsky cisár a uhorský kráľ Jozef II. počas jeho inšpekčnej cesty po východných regiónoch svojho impéria. V tom čase bol ešte iba následníkom trónu a spoluvládcom svojej matky a cisárovnej Márie Terézie. V Košiciach cisár zotrval od 4. do 6. júna 1770. Košická mestská rada bola pred jeho príchodom s dostatočným predstihom upozornená, aby upustila od akýchkoľvek zbytočných nákladných ceremónií a sprievodných osláv. Presne v intenciách týchto inštrukcií mal byť budúci cisár so svojim sprievodom ubytovaný v  hostinci U zeleného stromu, ktorý stál na križovatke dnešnej Južnej triedy a Skladnej ulice. Následník trónu bol však znechutený hlasne pozdravujúcim a skandujúcim davom a početnými zvedavcami. Cisár sa na pôvodne vybranom mieste vôbec nezastavil a celá jeho ekvipáž prešla popri hostinci bez zastavenia a pokračovala v jazde ďalej do centra mesta. Zastavila sa až pri mestskom hostinci U zlatej hviezdy. Medzitým vypukla medzi zhromaždenými mešťanmi panika. Pripravený nábytok a posteľná bielizeň museli byť okamžite prevezené do nového hostinca, čo sa aj podarilo po viacerých komplikáciách uskutočniť a tak mohli byť cisárski hostia so všetkým pohodlím konečne ubytovaní.

Stará budova hostinca U zlatej hviezdy bola v roku 1900 asanovaná. Na jej mieste postavil v roku 1903 Július Répászky podľa vlastných projektov a na náklady mesta novú secesnú reprezentačnú budovu Veľkého kasína, ktorá dnes slúži ako Malá scéna Štátneho divadla v Košiciach.

(autor: V. K.)