Historická účelová budova

do 30. mája 2021

Autor sa necháva inšpirovať najmä hľadaním sa jedinca a kolektívov ľudských bytostí v rámci súčasných možností. Slobodná voľba doteraz nevídaná poskytuje jednotlivcovi alternatívy. Originalita a dobrodružstvo napr. gender témy, východných kultúr či inklinácia k ideologickým okrajom, migračná otázka a na strane druhej kolektívna istota národných či náboženských identít zvádza k spoločenskému pnutiu a je pre tvorbu príťažlivá. Témou sú aj príbehy ktoré sa možno nestali, ale mohli stať a ich hrdinovia z románov. V posledných rokoch sú to diela spisovateľa Hermanna Hesse, ktoré autora inšpirujú k interpretáciám jeho textov.

Využite jedinečnú možnosť získať kvapku poznania dr. Chajchána v.r. Na praktických príkladoch vám demonštruje možné inklinovanie vašej identity k nevhodným vzorom, ku ktorým vás to možno ťahá. Nebojte sa spoznať sa. Dr. Chajchán vám pomôže nájsť svoje miesto. Okrem podrobného štúdia vašich osobných dokladov a rodného listu, spomienok vašich predkov vás prostredníctvom zručne maľovaných krajiniek, v ktorých by ste mohli spoznať svoje zabudnuté, či zapierané domoviny, nasmeruje k pravde.

Výstava prezentuje diela zo súkromných zbierok z tvorby posledných deviatich rokov. Tešiť sa môžete na maľby, drevené plastiky a keramické objekty.

vstupné: 2€/1€