Historická účelová budova

30.4. – 14.5.2021

International World Photography Awards

Medzinárodná fotografická súťaž pre profesionálov a amatérov zo všetkých kútov sveta. Je jedinou súťažou svojho druhu, organizovanou na pôde našej krajiny a teší sa veľkej obľube. Počas prvého ročníka súťaže sa do rôznych kategórií zapojilo viac než sto fotografov z rôznych kútov sveta. Sekundárne tak máme možnosť propagovať prostredníctvom fotografického umenia našu krajinu a mesto – ako súčasť svetového kultúrneho koloritu.

Prvú výstavu svojho druhu na Slovensku – Medzinárodná výstava fotografická, zorganizovalo Východoslovenské múzeum v roku 1933. Vystavovatelia zaslali výstavnej porote celkovo 1574 diel, z ktorých nakoniec vystavili 342 prác od 151 amatérov z 23 krajín. Organizátori získali zábery okrem európskych krajín (Anglicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko) napríklad aj z Austrálie, USA, Číny, Jamajky, Mexika, Indie, či iných krajín. ČSR zastupovali na výstave amatérske kluby z pätnástich miest.

Pod záštitou krajinského prezidenta Jozefa Országha a starostu mesta Košíc Milana Maxoňa bola 1. mája 1936 otvorená Druhá medzinárodná výstava fotografická, svojím rozsahom najväčšia v ČSR. Porota vybrala z 1000 obrázkov takmer 700 veľkoformátových snímok z 32 krajín. Vďaka svojmu renomé a kontaktom sa Josefovi Polákovi podarilo osloviť popredných fotoamatérov zo zahraničia, ktorí získali ocenenia na svetových súťažiach. Vystavované diela boli rozmiestnené v štyroch miestnostiach. Ozvláštnenie predstavovali oddelenia vedeckej, kriminálnej a reklamnej fotografie. Dobový článok lákal návštevníkov aj na zaujímavú kolekciu ruských a maďarských fotografií. Pre obrovský úspech múzeum predĺžilo otváracie hodiny a presne za jeden mesiac trvania výstavy ju navštívilo viac ako 6000 návštevníkov.

pozrite si reportáž TV Košice: https://www.tvkosice.sk/video/6090009eed8f9f8104e463d5