Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea

Dr. Ján Pástor zanechal na poli archeológie nezmazateľnú stopu. Aby sme si uctili jeho pamiatku, zorganizovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach k 110. výročiu jeho narodenia výstavu s názvom Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea.

Výstava bola venovaná zakladateľovi odbornej archeológie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Jánovi Pástorovi, ktorý v ňom pôsobil medzi rokmi 1948 – 1978. Archeologické lokality, na ktorých pracoval majú svoje príbehy a pochádza z nich bohatý súbor nálezov. Výstava vznikla ich spojením s odbornými denníkmi J. Pástora, dobovej kresbovej a fotografickej dokumentácie a dnešných archeologických poznatkov. Bola pripomenutím a poďakovaním človeku, ktorý nemalou mierou prispel k rozvoju archeológie ako vedy na východnom Slovensku.

Publikácia bola finančne podporená VISIT Košice.