Historická účelová budova

19. decembra 2019 – 1. novembra 2020

vstupné: 2€/1€

Výstava je venovaná zakladateľovi odbornej archeológie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Jánovi PástorOVi, ktorý v ňom pôsobil medzi rokmi 1948 – 1978. Archeologické lokality, na ktorých pracoval majú svoje príbehy a pochádza z nich bohatý súbor nálezov. Ich spojením s odbornými denníkmi J. Pástora, dobovej kresbovej a fotografickej dokumentácie a dnešných archeologických poznatkov vznikla táto výstava. Je pripomenutím a poďakovaním človeku, ktorý nemalou mierou prispel k rozvoju archeológie ako vedy na východnom Slovensku. V tomto roky si tiež pripomenieme 110. výročie jeho narodenia.