Historická účelová budova

16.10.-3.11.2020

Bohato ilustrovaná výstava prináša doteraz neznáme fotografie a dokumenty. Predstavuje osobitný pápežov vzťah k Slovensku a Slovákom, ako aj pápežovo úsilie pomôcť Slovensku v rokoch komunizmu, jeho spoluprácu so slovenským exilom, úctu k cyrilo-metodskému dedičstvu, morálnu podporu, ktorú poskytol Slovensku v rokoch budovania vlastnej štátnosti a tri pastoračné cesty na Slovensko a pamiatky, ktoré dnes na Slovensku zhmotňujú úctu k Jánovi Pavlovi II.

Autorkou výstavy je slovenská historička, profesorka Emília Hrabovec. Záštitu nad výstavou prevzali Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a Jeho Excelencia Mons. Marek Jędraszewský, krakovský arcibiskup metropolita.

vstupné: 2€/1€