ORNITOLOGICKÝ KURZ S MÚZEOM

jesenný ornitologický kurz (23.9. – 25.11.2023)

ako sa stať ornitológom • birdwatching a jeho rôzne spôsoby • práca ornitológa v teréne • evidencia vtáctva, rozpoznávanie vtáčích hlasov • spôsoby prikrmovania • výroba búdok • exkurzia na vtáčích stacionároch • krúžkovania a výskum vtáčej migrácie • a mnoho iného

odborný garant: RNDr. Peter Krišovský

trvanie: 23.9. – 25.11. 2023, vždy POSLEDNÉ 2 SOBOTY v mesiaci; začíname 23.9. o 14:00 v Historickej účelovej budove (Námestie Maratónu mieru 2)

vek: kurz je určený pre dospelých od 14 rokov; deti len v sprievode dospelej osoby

cena: 19,90 €

Prihláste sa na kurz už dnes: peter.krisovsky@vsmuzeum.sk, 055/62 211 93, 0948 334 771 alebo u našich kolegov v ktorejkoľvek lektorni (Historická účelová budova, budova Divízie a areál Katovej bašty)