Medailóny s náboženskými motívmi

Joannes Szilassy

1750 – 1782, Uhorsko (Levoča) 

 

Joannes (Iohannes) Szilassy (1707? – 1782), jeden z najplodnejších zlatníckych majstrov územia Horného Uhorska. Jeho tvorba prechádzala od neskorého baroka a vrcholila v rokoku. Diela dotváral bohatou ornamentikou, nepoužíval však rokaj. Vrcholom a charakteristickým prvkom jeho výzdoby je však email, predovšetkým mnohofigurálne výjavy. Szilassy tvoril viac ako 50 rokov v Levoči, kde od roku 1729 pôsobil ako majster, neskôr ako cechmajster, túto funkciu zastával až do svojej smrti. Venoval sa predovšetkým výrobe liturgických predmetov (zdokumentovaných takmer 100), ktoré sa nachádzajú v mnohých kostoloch na území celého Slovenska, predovšetkým však na Spiši. Jeho rozsiahle dielo bolo v roku 1991 zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Vystavené medailóny mohli byť plánované ako súčasť výzdoby liturgických predmetov. Emailové medailóny sú dôležitou súčasťou jeho bohatej produkcie, ktorých námety sú charakterizované všeobecne ako témy z biblie, zo životopisov svätých, viažuce sa ku kresťanskej symbolike. 

Email – smalt, plošná výzdobná technika v zlatníctve a klenotníctve, spočíva vo vypaľovaní farebného skleneného prášku, sklenej pasty, na podklade z legovanej mede, striebra, zlata a iných kovov. Kovovú platňu je nutné zdrsniť, aby email lepšie priľnul. Práškový email sa nanáša štetcom, vypaľuje sa pri rovnomernom ohni v peci pri teplote na 800 °C. Email môže byť priesvitný, polopriesvitný – opalizujúci a nepriesvitný.