Historická účelová budova

11.7.2024 – 27.10.2024

Tvorba košického výtvarníka Jonsyho Gálla rezonuje predovšetkým v košickom regióne približne od roku 2010. Je neoddeliteľnou súčasťou kultúry východného Slovenska, ktorá reprezentuje okrem iného vzťah umelca a jeho rodiska. Autorova poetika sa v priebehu rokov prirodzene vyvíja, čo signalizuje aj maliarova nadchádzajúca výstava „Obrazne povedané“.

Výstava približuje umelcovu tvorbu za ostatných päť rokov a jej prevažnú časť tvorí práve figuratívne umenie.

“Gállov svet je svetom vynárania i miznutia, v ktorom majú svätci ľudské slabosti a tí, ktorých pozná len málokto, sa stávajú zapamätateľnými, svätými. Umelcov svet nie je postavený naruby, hoci by sa tak mohol javiť. Osobitým, výnimočným, je v skutočnosti maliarov uhol pohľadu. Ten si nemožno pomýliť so žiadnym iným.” Lenka Šafranová, kurátorka výstavy