Konzolypersonifikácie svetadielov Európa, Amerika, Ázia a Afrika

Jozef Hartmann

1744 – 1750, Podhradík pri Prešove 

 

Štyri figurálne konzoly pochádzajú z oltára súkromnej kaplnky rodu Szentiványi v Podhradíku pri Prešove. Hlavy predstavujúce alegórie svetadielov slúžili ako konzoly pod stĺpovou architektúrou oltára. Ide o ojedinelú výzdobu oltára, ktorá súvisela s šírením kresťanských myšlienok. Zaujímavé je spodobenie  predstaviteľov jednotlivých svetadielov. Ameriku predstavuje indián s bradou a pštrosími perami v klobúku, Áziu turek, Afriku černoch a Európu  belochadmirál. Ostatné časti oltára sa nezachovali, múzeum tieto fragmenty získalo kúpou od súkromnej osoby z Prahy, v roku 1936V archíve mesta Košice sa zachoval údaj, že Jozef Hartmann celý oltár vyhotovil za 80 florénov. Jeho dielo je kunsthistorikmi posudzované ako tvorba veľmi rozdielnych kvalitatívnych hodnôt, no treba poznamenať že  je málo známe. Charakteristický uvoľnený rukopis archaickej rezby je zrejmý aj na týchto plastikách. Aj na nich sa prejavujú viditeľné kvalitatívne rozdiely, so zvýšeným záujmom o detail a modeláciu, s prvkom expresionizmu.