Alegórie hladu, vojny a moru zo súsošia Immaculata

Juraj Immerwohl

1720 – 1725, Košice

 

Výzdoba súsošia Immaculaty v Košiciach, ktoré zhotovil sochár L. Hild. Immaculatu postavili stavitelia L. Tornyossi a Š. Grimming v rokoch 1722 -1723 na podnet poštového správcu Viktorína Flachenfelda. Alegorické výjavy pôvodne umiestnené na základni morového stĺpubaasreliéfy na mierne prehnuttých doskách s figurálnymi kompozíciami. Alegória Hladu je inšpirovaná výjavom zo Starého zákonaSpoznanie Jozefa bratmi, reliéf s výjavom moru bol vytvorený podľa grafickej predlohy Matthijsa Poola, holandského reprodukčného rytca, ktorý v technike medirytiny reprodukoval diela mnohých súčasníkov ako Barend Graat, Francoise Bosseit, ale napr. aj dielo francúzskeho portrétistu a maliara žánrových výjavov Pierra Mignarda ( de Troyes, 1612 – 1695). Z jeho reprodukovanej olejomaľby Mor Filištíncov v Ašdóde „. je grafická predloha nášho reliéfu.