Kanvica na kávu 

1722, Rakúsko (manufaktúra „Du Paquier, Viedeň) 

Medzi unikátne exponáty umeleckého remesla, z odvetvia  porcelánovej produkcie, patria exponáty vyrobené v českých dielňach – Chodov, Loket, Březová (Pirkenhammer), Slavkov na Morave, ale hlavne v porcelánke vo Viedni, ktorú ako druhú v Európe v roku 1718 založil Claudius Innocentius du Paquier. Najvzácnejším exponátom tejto kolekcie je kanvica na kávu vyrobená v roku 1722, ktorej výnimočnosť a hodnota spočíva v značení, pretože značkovať produkty v tom období ešte nebolo zvykom. Náš exponát je ako jediný na svete označený ručne, menom zakladateľa s vročením 1722. Kanvica je maľovaná dobovým krajinkárskym výjavom, červenohnedou farbou na bielej poleve