Historická účelová budova

3. októbra 2019 – 2. augusta 2020

vstupné: 2€/1€

Výstava Slovenského národného múzea v Martine predstaví reprezentatívny výber z fotografickej tvorby Karola Plicku. Témami vystavených fotografií sú krajina, historická architektúra a človek – nositeľ tradícií.