Štátna filharmónia Košice

13.4. – 25.4.2022

S Košicami a Východoslovenským múzeom je v medzivojnovom období spojená aj tvorba známeho etnografa, fotografa, filmára, spisovateľa a muzikanta Karola Plicku (1894 – 1987). Vo svojej umeleckej činnosti sa inšpiroval predovšetkým slovenskou ľudovou kultúrou a kultúrnym dedičstvom. Počas svojich ciest po Slovensku fotoaparátom a kamerou dokumentoval krajinu, ľudovú architektúru, život, prácu a zvyky obyvateľov rôznych historických regiónov.

Východoslovenské múzeum pripravilo v spolupráci s Kinom Úsmev, oslavujúcim 100. výročie vzniku a Štátnou filharmóniou Košice komornú výstavu zo zbierok múzea, viažucich sa k tejto významnej osobnosti. Výstava ponúka návštevníkom Štátnej filharmónie možnosť nahliadnuť do poetických obrazov Karola Plicku a ľudovej kultúry na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia.

viac informácií: https://www.sfk.sk/podujatie/vystava-karol-plicka