Mineralogický klub

Základným poslaním klubu je formovať a upevňovať vzťah mladých ľudí k  prírode k jej hodnotám, ktoré by mohli byť rôznou ľudskou činnosťou zničené a zaniknuté a snažiť sa ich uchovať pre budúcnosť.

Mineralogický klub_charakteristika

Mineralogický klub mládeže_program 2023

Klub zlatokopov

Činnosť klubu je zameraná hlavne na organizáciu, priebeh a zabezpečenie súťaže v ryžovaní zlata na lokalite Zlatá Baňa. Členovia klubu sa zameriavajú na prieskum lokalít s výskytom a možnosťami ryžovania prírodného zlata, prieskum ložísk a banských háld, kde sa v minulosti ťažilo, alebo ryžovalo zlato.

Klub zlatokopov_charakteristika

Klub zlatokopov_program 2023