KOLEKTÍVNE ŠPORTY V KOŠICIACH V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

Piata zo série prednášok ku knihám: Obrázky z prvorepublikových Košíc (1918-1938)

22. novembra 2023 o 16:00 v Historickej účelovej budove (Námestie Maratónu mieru 2)

prednášajúci: Mgr. Peter Anna (Archív mesta Košice)

vstup VOĽNÝ