Komentovaná prehliadka Miklušovej väznice

foto: M. Turčok (VISIT Košice)