Pri príležitosti 110. výročia založenia Liptovského múzea v Ružomberku sa uskutočnila konferencia: Múzejníctvo a zberateľstvo v dejinách Slovenska.

Naše múzeum zastupovali kolegovia z historického odboru – U. Ambrušová-Tajkov s príspevkom: 150 rokov Východoslovenského múzea v Košiciach a R. Papáč, s príspevkom Miklušova väznica v Košiciach – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

foto: Konferencia Múzejníctvo a zberateľstvo v dejinách Slovenska