Košická noc múzeí a galérií 2022

budova Divízie (expozície Príroda Karpát a Storočia v umení)

foto: G. Bodnár a VSM

areál Katovej bašty (Dom remesiel, Galéria bašta, Rodošto)

foto: G. Bodnár a VSM

Miklušova väznica a Katov byt

foto: G. Bodnár a VSM

Historická účelová budova

foto: G. Bodnár a VSM