Na čo sa tešiť

Budova Miklušovej väznice situovaná v centre historického jadra mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13.-14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 budova slúžila ako mestská väznica. Legenda hovorí, že bola pomenovaná podľa krutého kata Mikluša, ktorý vraj v meste pôsobil za čias Františka II. Rákociho. My však dnes vieme, že v tomto období bol košickým katom Antonín Marsalek.  Najnovším výskumom sa  zistilo, že väznica bola v skutočnosti  pomenovaná podľa svojho správcu  Franza Miklóssyho, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1861 – 1889. V druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia Košičania tento objekt nazývali  ľudovo “Miklós”, práve podľa F. Miklóssyho. V období 1. ČSR ju zasa volali v poslovenčenej podobe “Mikuláš”. Po roku 1911 dostalo väznicu ako sklad Hornouhorské múzeum. Prvá expozícia v Miklušovej väznici bola inštalovaná v roku 1942. Súčasná expozícia s názvom Košické storočia bola sprístupnená v júni 1993. Návštevník sa v nej okrem histórie objektu oboznámi aj s väzenskými artefaktmi, cechovými pamiatkami, ktoré sú inštalované v bývalých celách väzňov, ďalej exponátmi spätými s dejinami mesta, obchodu a remesla, či ukážkami bežných predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti. Od roku 2004 pribudla do mučiarne stála inštalácia voskových figurín: kata, jeho pomocníka a ich obete. V roku 2009 bola verejnosti sprístupnená nová expozícia Katov byt ako súčasť Miklušovej väznice. V expozícii si návštevníci môžu prezrieť originálne popravné meče košických katov, oboznámiť sa s históriou a stavebným vývojom lokality atraktívnou formou počítačovej vizualizácie a urobiť si predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.

Vstupné: cenník platný od 1.11.2022: — ČÍTAJ —

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné.

Fotogaléria