Na čo sa tešiť

Budova Miklušovej väznice situovaná v centre historického jadra mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13.-14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 budova slúžila ako mestská väznica. Legenda hovorí, že bola pomenovaná podľa krutého kata Mikluša, ktorý vraj v meste pôsobil za čias Františka II. Rákociho. My však dnes vieme, že v tomto období bol košickým katom Antonín Marsalek.  Najnovším výskumom sa  zistilo, že väznica bola v skutočnosti  pomenovaná podľa svojho správcu  Franza Miklóssyho, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1861 – 1889. V druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia Košičania tento objekt nazývali  ľudovo “Miklós”, práve podľa F. Miklóssyho. V období 1. ČSR ju zasa volali v poslovenčenej podobe “Mikuláš”. Po roku 1911 dostalo väznicu ako sklad Hornouhorské múzeum. Prvá expozícia v Miklušovej väznici bola inštalovaná v roku 1942. Súčasná expozícia s názvom Košické storočia bola sprístupnená v júni 1993. Návštevník sa v nej okrem histórie objektu oboznámi aj s väzenskými artefaktmi, cechovými pamiatkami, ktoré sú inštalované v bývalých celách väzňov, ďalej exponátmi spätými s dejinami mesta, obchodu a remesla, či ukážkami bežných predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti. Od roku 2004 pribudla do mučiarne stála inštalácia voskových figurín: kata, jeho pomocníka a ich obete. V roku 2009 bola verejnosti sprístupnená nová expozícia Katov byt ako súčasť Miklušovej väznice. V expozícii si návštevníci môžu prezrieť originálne popravné meče košických katov, oboznámiť sa s históriou a stavebným vývojom lokality atraktívnou formou počítačovej vizualizácie a urobiť si predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.

Vstupné

MIKLUŠOVA VÄZNICA A KATOV BYT
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 2,00
dôchodcovia do 70 rokov 2,00
dospelí 4,00
rodinná vstupenka 6,00
deti predškolského veku 1,00
dôchodcovia nad 70 rokov 1,00
držitelia preukazu ZŤP 1,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 1€

MIKLUŠOVA VÄZNICA A KATOV BYT + RODOŠTO
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 4,00
dôchodcovia do 70 rokov 4,00
dospelí 5,00
rodinná vstupenka 10,00
deti predškolského veku 2,00
dôchodcovia nad 70 rokov 2,00
držitelia preukazu ZŤP 2,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 2€

MIKLUŠOVA VÄZNICA A KATOV BYT + RODOŠTO + VÝSTAVY
študenti ZŠ, SŠ, VŠ 5,00
dôchodcovia do 70 rokov 5,00
dospelí 8,00
rodinná vstupenka 12,00
deti predškolského veku 3,00
dôchodcovia nad 70 rokov 3,00
držitelia preukazu ZŤP 3,00

Pre držiteľov Kňazovického medaily, diamantovej a zlatej Jánskeho plakety platí zľavnené vstupné: 3€

Fotogaléria