Kult prvého prezidenta T. G. Masaryka bol charakteristickým a všadeprítomným v politickom a spoločenskom živote počas celej doby existencie prvej Československej  republiky (1918 – 1938). V tomto období prijalo Národné zhromaždenie v Prahe dva zákony (1930 a 1935), ktoré sa priamo viazali k osobe prezidenta T. G. Masaryka a tvorbe štátneho kultu jeho osobnosti na najvyššej legislatívnej úrovni. Masarykovým menom boli pomenované športovo-branné organizácie, námestia, ulice, školy, športové kluby, súťaže a majstrovstvá, telocvičné a spolkové miestne jednoty a organizačné štruktúry. Napriek tomu, že podľa viacerých vyjadrení svojich súčasníkov si T. G. Masaryk neprial osobitné a ritualizované vyzdvihovanie a uctievanie svojej osobnosti, nikdy však ani proti takýmto praktikám aktívne nezasiahol a neprotestoval proti nim.

Sprievodné podujatie k výstave Storočie propagandy sa uskutoční 7. marca 2023 o 16:00 v Historickej účelovej budove.