Historická účelová budova

24.2. – 2.4.2023

Výstava prostredníctvom 14 panelov približuje populárnou a verejnosti prístupnou formou históriu československých légií sformovaných v období  1. svetovej vojny v zahraničí a dvanásť významných osobností pochádzajúcich z územia Slovenska, ktorých pôsobenie bolo úzko spojené s legionárskou činnosťou.

Prostredníctvom pútavých textov sa návštevníci bližšie zoznámia s problémami a priebehom budovania československých légií a s ich pôsobením v samotnej Veľkej vojne 1914 – 1918. Dôležitou súčasťou výstavy sú aj krátke medailóniky významných slovenských osobností, príslušníkov československých légií – PhDr. Milan Rastislav Štefánik, Rudolf Michal Viest, JUDr. Ivan Markovič, Jozef Martin Kristín, Ján Černek a ďalší. Medailóny sú doplnené zaujímavými archívnymi fotografiami. Texty na výstave sú v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. Autorom výstavy je riaditeľ Vojenského historického ústavu, plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Výstava bola verejnosti prezentovaná v Bratislave, Piešťanoch, Martine, Monse a Bruseli (Belgicko), vo Svidníku, či Banskej Bystrici. V Košiciach výstavu symbolicky doplnia zbierkové predmety z fondov Východoslovenského múzea v Košiciach.

rozhovor s Janou Patarákovou (Rádio Regina Východ – Kultúra 2023): https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11458/2008815