Lovecká puška

1700 – 1750, Mníchov

 

Lovecká puška nemeckého typu kalibru 14 mm s kolieskovým zámkom. Oktogonálna hlaveň, v strede zúžená, značená majstrovskou značkou MIC …IN PASSAU. Zámok pokrýva žánrová rytina dedinskej zábavy, vpravo hore je v rámiku meno majstra P. Lienharta z Mníchova, ktorý nastúpil v roku 1707 do učenia vo Viedni. Na kovových plochách sú ďalšie rytiny, ako napríklad motív kartárov na kulise bicieho kohúta. Výzdoba pušky nesie stopy neskororenesančného manierizmu kombinovaného s barokovými prvkami. 

V období baroka sa lov stal kratochvíľou a slúžil skôr ako príležitosť na reprezentáciu a spoločenské vyžitie vyšších vrstiev. Novú éru v  rozvoji lovectva priniesli palné zbrane a ich zdokonaľovanie. Prevratným vynálezom pre poľovníctvo bolo objavenie kolieskovej zámky, ktorá sa začala používať od začiatku 16. storočia. Základom kolieskovej zámky bolo drsné oceľové koliesko, ktoré uvádzala do pohybu oceľová pružina. Koliesko sa pritom trelo o kresací kameň (pyrit) zachytený v škripci, čím vznikli iskry, ktoré zapálili prach v panvičke a odtiaľ prachovú náplň v hlavni. Honosné poľovačky a lov ovplyvnili v tomto období aj formovanie kultúry spoločnosti,  vrátane kultúry odievania a bytovej kultúry. Výrazne sa prejavili aj v oblasti výtvarného umenia. Na aristokratických dvoroch pestujúcich lov ako honosnú zábavu boli vydržiavaní umelci špecialisti na maľovanie poľovných výjavov a motívov. Nezriedka sa námetom ich diel stávali portréty poľovníkov, ktorých zachytávali zväčša práve s puškou v ruke.